کاربری خاص(امداد و نجات-سن تئاتر سیار-آتلیه تعمیرگاهی سیار-فست فود سیار-گشت و امداد راهداری)